Adfiz

De Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en financiële dienstverleners is een branche-
organisatie. Alle leden zijn getoetst en voldoen  met hun bedrijfsvoering aan hoge kwaliteitseisen.
 
Pro Risk Assurantiën is lid van Adfiz. Adfiz staat voor Adviseurs in Financiële Zekerheid en is de
grootste branchevereniging voor onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Samen met
haar leden maakt Adfiz zich sterk voor laagdrempelige en betaalbare toegang tot onafhankelijk en
betrouwbaar advies.
Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz willen zich kwalitatief onderscheiden. Zij kiezen er met
hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen
onderscheidend maken in de markt en die de klant meer zekerheid geeft.
Zo onderschrijft Pro Risk Assurantiën als lid van Adfiz de Adfiz-Code van onafhankelijk advies en
de Adfiz Integriteitscode.
Pro Risk Assurantiën is van mening dat in haar bedrijfsvoering de klant centraal dient te staan en dat
uitsluitend financiële producten aanbevolen dienen te worden die passen bij de klant.

RMIA

Daarnaast staat Remco Kohler ingeschreven in het personenregister van de erkenningsregeling
Registermakelaar in Assurantiën RMiA.
Doelstelling van de erkenningsregeling RMiA is het instandhouden en bevorderen van de
vakbekwaamheid en integriteit van de makelaar in assurantiën. Het RMiA-register registreert personen
en bedrijven, die zich op het gebied van kennis en vakbekwaamheid in positieve zin wensen te
onderscheiden.
Als onderdeel van de inschrijving onderschrijft de RMiA een gedragscode en tekent men een
verklaring van vrijheid in advies. Door deze documenten te ondertekenen verklaart de RMiA dat hij
zich bij zijn advisering laat leiden door het belang van zijn klanten en dat hij volledig vrij is in de
advisering van klanten terzake het risicomanagement, het verzekeringsprogramma en de wijze
waarop en bij welke risicodragers verzekeringen gesloten worden.

 

Klachtenbehandeling

Wij doen er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Bent u toch niet helemaal tevreden en wilt u
een klacht over onze producten of diensten indienen? Dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig
mogelijk over te informeren.

Stappenschema klachtenprocedure Pro Risk Assurantiën

1. Uw klacht indienen
U kunt uw uiting van ontevredenheid mondeling of schriftelijk bij één van onze medewerkers indienen.

Pro Risk Assurantiën
Postbus 41
2370 AA Roelofarendsveen
T 071 3310200
F 071 3310240
info@proriskassurantien.nl

2. Uw klacht in behandeling
Nadat u uw klacht bij ons heeft ingediend, zullen wij altijd een gesprek met u aangaan waarin u uw
klacht verder kunt toelichten. Indien mogelijk proberen we in dat gesprek tot een oplossing te komen.
Resulteert het gesprek niet in een afwikkeling naar tevredenheid dan zal uw klacht verder in
behandeling worden genomen. U wordt schriftelijk geïnformeerd over het feit dat uw klacht wordt
onderzocht en dat u zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie van ons ontvangt. Van uw klacht
wordt een dossier aangemaakt. Indien u dit wenst heeft u toegang tot dit dossier.

3. Erkend klachteninstituut
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw
klacht bij de volgende instantie terecht: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): onder
nummer 300.012690, Postbus 93.257, 2509 AG DEN HAAG, Tel (0900) 355 22 48, e-
mail: info@kifid.nl www.kifid.nl