Klachten

Indien er een klacht is over afhandeling, werkwijze in het algemeen of gebrekkige informatie met
betrekking tot de wijze van onze dienstverlening,
willen wij daar graag over geïnformeerd worden. U kunt uw klacht sturen aan:

Pro Risk Assurantiën
t.a.v. De Directie
Postbus 41
2370 AA  Roelofarendsveen

Pro Risk Assurantiën doet er alles aan om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch vindt
dat wij er onvoldoende in geslaagd zijn uw ontevredenheid weg te nemen, dan kunt u terecht bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 23257
2509 AN DEN HAAG