Dienstverleningsdocument

De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.
Daarnaast eist de Wet financieet toezicht (Wft) dat  consumenten voorafgaand aan het totstandkomen
van een overeenkomst inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiele
dienstverlener hun biedt.

Ons kantoor tracht in de voorlichting dan ook zo goed mogeijk te voldoen aan de inhoud van de Wft.
De complete tekst van deze Wet financieet toezicht kunt u vinden op de website van de
beroepsorganisatie waar wij bij zijn aangesloten: www.adfiz.nl

Dienstverleningsdocument  Risico’s afdekken