Schadeformulieren

Indien u een schade heeft te melden kunt u hier de daarvoor benodigde formulieren ophalen en printen.
Europees Schadeformulier voor Autoschades. U dient de voor- en achterzijde van het formulier in te vullen. Indien het schadebedrag niet bekend is dient u langs uw garage te gaan om een geschat schadebedrag door te krijgen. Op de achterzijde van de groene kaart staat een aantal herstelbedrijven bij u in buurt genoemd. Indien u hiervan gebruik maakt krijgt u doorgaans gratis vervangend vervoer en een korting van 136,00 euro op het schadebedrag.
Het Schadeformulier kunt u daarna opsturen naar: Postbus 41, 2370 AA te Roelofarendsveen.
Download het Europees Schadeformulier

Voor overige schademeldingen kunt u gebruik maken van het algemene schadeformulier, bijvoorbeeld voor een aansprakelijkheids- of brandschade. Voor schade onder de € 500,– volstaat doorgaans een ingevuld schadeformulier met daarbij eventueel aanwezige aankoop- of reparatienota’s. Deze kunt u opsturen naar: Postbus 41, 2370 AA te Roelofarendsveen.
Download het algemene schadeformulier

Het declareren van ziektekosten kunt u op drie manieren uitvoeren.

Online

Scan uw nota, log in op Mijn Aevitea en declareer makkelijk en snel in 3 stappen.

Mobiel

Log in via de Aevitea zorg app, maak een foto van uw nota en dien deze in. Gaat het om een rekening uit het buitenland of om een ongeval? Dan kunt u helaas (nog) niet via de app en declareren.

Per post

Vergeet u niet de originele nota’s bij te voegen en kopieën te maken voor uw administratie. De stukken kunt u sturen naar:
Aevitae BV, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen.
Download het declaratieformulier ziektekosten Aevitae BV

Aanvraagformulieren

De Inboedelwaardemeter: Met behulp van deze waardemeter kunt u het verzekerde bedrag voor uw inboedelverzekering vaststellen. Verzekeraars garanderen bij gebruik van de waardemeter dat zij geen beroep op onderverzekering zullen doen (mits juist ingevuld). De waardemeter is 5 jaar geldig. Na 5 jaar of bij verhzuizing dient een nieuwe waardemeter opnieuw te worden ingevuld.
Inboedelwaardemeter
Herbouwwaardemeter
Opzegkaart