Disclaimer

Het doel van deze website is u te informeren. De informatie op deze website mag nimmer worden geïnterpreteerd als een persoonlijk advies of een commerciële aanbieding. Voor een persoonlijk en op uw situatie van toepassing zijnd verzekeringsadvies verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Juridische aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor juistheid en volledigheid van informatie kan niet worden ingestaan. Pro Risk Assurantiën aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet toegankelijk zijn van informatie, onjuistheden in gegevens, verouderde informatie of het niet naar behoren functioneren van de website. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright
Het intellectueel eigendom van de inhoud van de website berust bij Pro Risk Assurantiën. Kopiëren of verveelvoudigen is zonder onze schriftelijke toestemming vooraf niet toegestaan.
Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar websites, anders dan die van Pro Risk Assurantiën, dienen slechts ter informatie. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de inhoud en de vorm van deze sites. Wij geven geen enkele garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de informatie en de toegankelijkheid van de desbetreffende websites.

Zonder vooraf verkregen toestemming van Pro Risk Assurantiën is het niet toegestaan een hyperlink naar onze website(s) op te nemen.
Op deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands Recht van toepassing. Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, zal dat gebeuren in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruik van deze website betekent dat u notitie hebt genomen van bovenstaande en dat u bovenstaande accepteert.